Händelser, besök, mediabevakning

Senaste nytt

Under sommaren 2011 utkom boken Alanäs i orostider av Göran Normann. Den berättar om Skansen Alanäs och om livet i Alanäs vid mitten av 1900-talet. Kan köpas i bokhandel eller direkt från författaren, goran.normann@norecon.se Priset är 120 kronor.

Den 2 september sponsrade Svevia fortsatt utgrävning av ett skyddsrum och ett pansarvärnsgarage.
 
Den 5 september 2011 hade Östersundsposten ett stort uppslaget reportage om Skansen Alanäs under rubriken "Krigshistorien som grävs fram kan bli turistattraktion i Alanäs" (http://op.se/kulturnoje/kulturartiklar/1.3871791-krigshistorien-som-gravs-fram-kan-bli-turistattraktion-i-alanas).

Den 18 oktober anordnadess en arbetsdag på Skansen för fortsatt röjning och grävning.

Den 24 oktober 2011 besöktes Skansen av tidskriften Soldat&Teknik för ett reportage i ett kommande nummer, troligen under början av 2012.

Den 25 oktober eldades stora mängder ris vid foten av Skansen. Därigenom synliggjordes den gamla väg som föregick den som var i bruk under 1940- och 1950-talen. På platsen kan man nu se tre generationer vägar i ett ögonkast! 

Den 31 oktober besöktes Skansen av f.d regemenstchefen vid I 5 överste Ingvar Gustafsson. Vi letade efter stridsställningar och lärde oss om organisation, strategi och beväpning vid Skansen under beredskapåren.

Den 1 november informerades Sören Oscarsson vid 3sam om Skansen. En ansökan om bidrag från EU:s Leader-projekt förbereds.

Under november 2011 meddelade Lars Näslund, VD Vattudalen Bygg AB, beslut om sponsrad tillverkning och installation av plåtdörrrar till ett utgrävt skyddsrum och ett pansarvärnsgarage. 

15 januari 2012. Magasinet Soldat&Teknik har kommit ut med nytt nummer, nr1, 2012. Det innehåller ett trevligt och informativt reportage om Skansen Alanäs, med rubriken: Här skulle tyskarna stoppas. Magasinet finns att köpa i välsorterade tidskriftsbutiker och många affärer. 

26 januari 2012 avhölls i Alanäsets Folkets Hus ett välbesökt planeringsmöte för årets arbete med att vidareutveckla Skansen Alanäs till ett turistmål. Beslöts bland annat om arbetsdagar den 12-13 maj och 9-10 juni.

Den 24 april meddelade Länsstyrelsen beslut om projektstöd inom Leader.

Under maj och juni genomfördes arbetsdagar med deltagande av den lokala projektgruppen. Mycket arbete las ner på att röja upp efter de vindfällen som blev resultat av kraftiga blåsväder under vintern. Dessa spärrade av viktiga delar av kulturstigen. 

Under våren 2012 genförde Jämtlands Bergarbeten AB skyddsåtgärder vid berget. Detta utfördes kostnadsfritt för skansenprojektet.

I början av juli utfördes arbeten med grävmaskin vid skansen. Parkeringsplatsen snyggades till och ytterligare ett skyddsrum grävdes fram och gjordes tillgängligt. Vidare anlades en trappa vid bergskanten samt ordnades med skyddsräcke och fikabänk vid utsktsplatsen.

En orienteringstavla sattes upp och kulturstigen skyltades bit för bit genom området. Röjning genomfördes vid parkeringsplatsen ner mot sjön. Detta utfördes av Jakob Dahlgren som, bland mycket annat under en vecka, också grävde fram en skyttegrop och hjälpte till med resning av det armétält som lånats från Teknikland i Ope.  

Lokaltidningen Strömsund hade i sitt nummer den 4 juli ett trevligt reportage om skansen under rubriken " Hemliga bergrum blir besöksmål".

Den 5 juli börjader de två guiderna, Kirsti Wastring och Jimmi Brauer, sitt arbete vid skansen. Förutom att ge besöksinformation kommer de att fortsätta arbetet med att snygga till skansen efter de avverkningar som skett i området. Deras arbete fortsätter till den 18 augusti. 

Den 8 augusti hade ÖP på nytt ett reportage om Skansen. Reportaget baserades på en rundvandring under ledning av guiden Jimmi Brauer. Bland annat rönte det nyss utgrävda skyttevärnet stort intresse. Här kan man se hur det var uppbyggt av rundvirke och sten.  

Den 11 augusti arrangerade Flåsjöjäntan ett uppskattat besök. Detta skedde i samband med en kulturdag som också omfattade aktiviteter vid Alanäsets kaj. Vid detta tillfälle guidade Kirsti Wastring den stora gruppen besökare. Besöket uppmärksammades i Strömsunds tidning den 29 augusti.

En annan större besöksgrupp var medlemmar i föreningen Jämtlands Fältartilleri under ledning av Mikael Andersson. Detta besök ägde rum den 19 augusti.

Under sommaren registrerades i våra gästböcker ca 300 besök, inte dåligt denna första säsong. Många besökare avstod naturligtvis också från att skriva i gästboken. Bland besökarna märks flera utlänningar främst tyskar men även från våra grannländer. I samband med besöken framfördes många synpunkter och teorier om hur skansen varit tänkt att fungera. Vissa förbättringsförslag framfördes också.

Den 21 september fick Skansen besök av administratörerna, Sören Oscarson och Annakarin Olsson, vid Leader3sam som är projektets huvudfinansiär. 

Den 16 oktober 2012 hölls ett välbesökt planeringsmöte för Skansen i Alanäsets Folkets Hus. Idéer för verksamheter under 2013 ventilerades.

Under dagarna 19 och 22 oktober öppnades det stora igenmurade skyddsrummet sk 12, vilket är sammanbyggt med ett stort garage för en kanon. Öppnandet genomfördes kostnadsfritt av personal vid JBAB (Jämtlands Bergsarbeten AB) vars VD är Mikael R. Sundqvist. Se bildarkivet.

Den 23 oktober genomfördes en arbetsdag vid skansen. Det nyöppnade skyddsrummet städades, vissa skyltar lagades och stubbar eldades (om än med svårighet). Slutligen täcktes ingångar till skyddsrummen med sina plåtdörrar som skydd mot snö och is. Se  bildarkivet.  

Den 22 januari 2013 hölls ett planeringsmöte i Alanäsets Folkets hus under det breddade temat "Historiepunkt Alanäs". Vid mötet deltog förutom "skansengruppen" även representanter för Flåsjöjäntan och närliggander byar. På agendan stod evenemang under sommaren samt fortsatt arbete vid skansen.

Vid månadskiftet januari/februari 2013 genomfördes en genomgripande röjning av tillfartsvägen till Skansen. Entreprenör var Kvarnmon AB. Betalning för uppdraget var den flis som blev resultat av röjningen.

Den 10 augusti 2013 hälsade  vi välkomna till en beredskapsdag under rubriken "Smör och kanoner"i Alanäset. Vi simulerade då livet i byn år 1942 såväl civilt som militärt. Det fanns en kanon på plats, liksom marknad och enkla serveringar av varm korv och kolbullar. Häst och vagn erbjöd skjuts genom byn. Guidening vid skansen, fotoutställning vid kajen och flera andra aktiviteter erbjöds. Evenemanget var ett samarbete mellan Alanäsets Byförening, Flåsjöjäntan och Jämtlands Fältartilleri (JFA). Ett mycket stort antal besökare visade sin uppskattning av evenemanget. 

Senaste nytt

Den 22 januari 2014 hölls ett planeringsmöte i Alanäsets Folkets Hus i syfte att diskutera upplägget inför säsongen 2014. Vi talade om guidning, arbetsdagar, eventuell beredskapsdag mm. 

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D