Skansen öppnad för allmänheten

Guiderna Kirsti och Jimmi på plats från den 5 juli fram till 18 augusti.
Guiderna Kirsti och Jimmi på plats från den 5 juli fram till 18 augusti.
Ragnar Persson, en klippa i projektgruppen, med guiderna Kirsti och Jimmi.
Ragnar Persson, en klippa i projektgruppen, med guiderna Kirsti och Jimmi.
Besökare den 5 juli med anknytning till Alanäset
Besökare den 5 juli med anknytning till Alanäset
Två familjer från Strömsund respektive Mälardalen besökte skansen den 6 juli.
Två familjer från Strömsund respektive Mälardalen besökte skansen den 6 juli.
Nöjda besökare den 9 juli, efter hand har det kommit allt fler.
Nöjda besökare den 9 juli, efter hand har det kommit allt fler.
En trappa har byggts för att underlätta nedfärd från berget.
En trappa har byggts för att underlätta nedfärd från berget.
Uppe på berget vid utsiktsplatsen anlades en enkel ratsplats som också försågs med ett skyddsnät.
Uppe på berget vid utsiktsplatsen anlades en enkel ratsplats som också försågs med ett skyddsnät.
Jakob Dahlgren från Onsala gjorde stora insatser under sina dagar 2-7 juli.
Jakob Dahlgren från Onsala gjorde stora insatser under sina dagar 2-7 juli.
Skyltar visar leder fram efter kulturstigen till de olika objekten.
Skyltar visar leder fram efter kulturstigen till de olika objekten.
Ett armétält har lånats av Teknikland som skydd mot väder och vind.
Ett armétält har lånats av Teknikland som skydd mot väder och vind.
Jakob visar en soldats position i det skyttevärn som han hjälpte till att gräva ut.
Jakob visar en soldats position i det skyttevärn som han hjälpte till att gräva ut.
Skyttegropen var fylld med taggtråd. Virket i gropen var överraskande väl bevarat efter att ha varit övertäckt i ca 70 år.
Skyttegropen var fylld med taggtråd. Virket i gropen var överraskande väl bevarat efter att ha varit övertäckt i ca 70 år.
Denna härva av taggtråd var nedgrävd i skyttegropen.
Denna härva av taggtråd var nedgrävd i skyttegropen.
Jakob Dahlgren framför det skyddsrum nära p-platsen (Hindriksbacken) som grävdes fram i juli 2012.
Jakob Dahlgren framför det skyddsrum nära p-platsen (Hindriksbacken) som grävdes fram i juli 2012.
Stigges Gräv från Tullingsås utövar imponerande akrobatik vid lastning av grävaren.
Stigges Gräv från Tullingsås utövar imponerande akrobatik vid lastning av grävaren.
Utsikt ner mot p-platsen.
Utsikt ner mot p-platsen.
Pansarvärnsgarage med tillhörande syddsrum för 12 man öppnas. Detta var en åtgärd som sponsrades av Jämtlands Bergarbeten AB (JBAB) där Mikael R. Sundqvist är chef.
Pansarvärnsgarage med tillhörande syddsrum för 12 man öppnas. Detta var en åtgärd som sponsrades av Jämtlands Bergarbeten AB (JBAB) där Mikael R. Sundqvist är chef.
De som utförde det besvärliga arbetet var Jan-Erik Hemmingsson och Anders Maxlahti.
De som utförde det besvärliga arbetet var Jan-Erik Hemmingsson och Anders Maxlahti.

Här följer foton från aktiviteter sommaren 2012. Två guider, Kirsti Wastring och Jimmi Brauer, fanns på plats från den 5 juli för att erbjuda visningar för intresserade. De var tillgängliga varje vardag och vissa söndagar fram till den 18 augusti kl 9-16. Besökare strömmade till på ett glädjande sätt redan från start.

Arbetet med att snygga till och utveckla skansen fortsatte under juli 2012. Orienteringstavla och hänvisningsskyltar sattes upp. Ett skyttevärn samt ytterligare ett skyddsrum grävdes fram. Det senare ligger lättillgängligt nära p-platsen. Det inre rummet används som redskapsbod och hålles låst vid guidernas frånvaro.

I området fanns ett flertal skyttegropar som var och ett bemannades med två man. Under sommaren grävdes ett sådant fram till beskådande. I skyttegropen kan man se det ursprungliga 70 år gamla virket.

Under hösten skedde en öppning av det skyddsrum (Sk12) som är sammanbyggt med ett garage för en pansarvärnskanon. Utanför ligger ett värn, ljutet i betong, för kanonen.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D