Utvecklingsarbete i Skansen Alanäs

Ett skyddsrum för 6 man (Sk6). Det är detta som grävdes ut i juli 2011.
Ett skyddsrum för 6 man (Sk6). Det är detta som grävdes ut i juli 2011.
Projektledaren Göran Normann pekar på en öppning.
Projektledaren Göran Normann pekar på en öppning.
Porten till ett pansarvärnsgarage.
Porten till ett pansarvärnsgarage.
Värnet i betong för en pansarvärnskanon. Värnet ligger snett ovanför den kraftiga vägspärr som kunde skära av vägen.
Värnet i betong för en pansarvärnskanon. Värnet ligger snett ovanför den kraftiga vägspärr som kunde skära av vägen.
Ett värn uppbyggt i sten. Buntar med taggtråd ligger ännu kvar.
Ett värn uppbyggt i sten. Buntar med taggtråd ligger ännu kvar.
Platsen för ett skyddsrum (Sk6) och ett pansarvärnsgarage till höger. Det är detta Sk6 som grävdes ut i juli 2011.
Platsen för ett skyddsrum (Sk6) och ett pansarvärnsgarage till höger. Det är detta Sk6 som grävdes ut i juli 2011.
Röjningsarbete framför porten till det stora bergrum som hade plats för ca 50 man liggande.
Röjningsarbete framför porten till det stora bergrum som hade plats för ca 50 man liggande.
Öppningsarbetet av ett Sk6 har börjat.
Öppningsarbetet av ett Sk6 har börjat.
Roger Eriksson, Ragnar Persson och biträdande projektledaren Peder Liinasaari.
Roger Eriksson, Ragnar Persson och biträdande projektledaren Peder Liinasaari.
En nöjd projektledare!
En nöjd projektledare!
I hålen satt korta pinnar där hjälmarna hängdes upp i förrummet.
I hålen satt korta pinnar där hjälmarna hängdes upp i förrummet.
Inkommande telefonledning
Inkommande telefonledning
Luckan för nödutgången. Hakarna i väggen till höger och järnstången ger fästen för britsarna, som mest 6 stycken.
Luckan för nödutgången. Hakarna i väggen till höger och järnstången ger fästen för britsarna, som mest 6 stycken.
Här framträder ett pansarvärnsgarage efter många år under grus och sten.
Här framträder ett pansarvärnsgarage efter många år under grus och sten.
Svevia, med föraren Lars Everth Totsås, sponsrade grävningen på denna plats.
Svevia, med föraren Lars Everth Totsås, sponsrade grävningen på denna plats.
Så kunde dörrarna öppnas till ett rejält utrymme. En pansarvärnskanon behövde gott om plats med kanonrör och lavetter.
Så kunde dörrarna öppnas till ett rejält utrymme. En pansarvärnskanon behövde gott om plats med kanonrör och lavetter.
Här inne fanns det plats för 6 man liggande eller 12 sittande. Men bekvämt var det inte.
Här inne fanns det plats för 6 man liggande eller 12 sittande. Men bekvämt var det inte.
Ragnar Persson jobbade hårt på arbetsdagen den 18 oktober.
Ragnar Persson jobbade hårt på arbetsdagen den 18 oktober.
Under den 24 och 25 oktober brändes stora mängder ris vid foten av Skansen.
Under den 24 och 25 oktober brändes stora mängder ris vid foten av Skansen.
Under en städdag hittades ett större fragment av den vägspärr som fanns på plats under beredskapsåren. Så dokumenteras betongfundamentens färg.
Under en städdag hittades ett större fragment av den vägspärr som fanns på plats under beredskapsåren. Så dokumenteras betongfundamentens färg.
Den 27 oktober byggdes dörrar i plåt för att skydda mot vinterns snö. På bilden den skicklige Lars Näslund, VD på Vattudalen Bygg AB. Företaget sponsrade genom sin insats byggandet av dessa bägge plåtdörrar.
Den 27 oktober byggdes dörrar i plåt för att skydda mot vinterns snö. På bilden den skicklige Lars Näslund, VD på Vattudalen Bygg AB. Företaget sponsrade genom sin insats byggandet av dessa bägge plåtdörrar.
Den första Sk 6:an har fått sin plåtdörr med hjälp av Ivar Helgesson, Vattudalen Bygg AB.
Den första Sk 6:an har fått sin plåtdörr med hjälp av Ivar Helgesson, Vattudalen Bygg AB.
Överste Ingvar Gustafsson på besök den 31 oktober. Ingvar var åren 1992-1994 regementschef vid I 5 och försvarsomådesbefälhavare.
Överste Ingvar Gustafsson på besök den 31 oktober. Ingvar var åren 1992-1994 regementschef vid I 5 och försvarsomådesbefälhavare.
Sören Oscarsson från 3sam, ett samverkansprojekt mellan Strömsunds och Ragunda kommuner. Han besökte oss den 1 november.
Sören Oscarsson från 3sam, ett samverkansprojekt mellan Strömsunds och Ragunda kommuner. Han besökte oss den 1 november.
Tidskriften Soldat & Tekniks nummer 1, 2012 innehåller ett läsvärt reportage om Skansen Alanäs. Finns att köpa i kiosker och butiker.
Tidskriften Soldat & Tekniks nummer 1, 2012 innehåller ett läsvärt reportage om Skansen Alanäs. Finns att köpa i kiosker och butiker.
Från planeringsmötet den 26 januari i Alanäsets Folkets Hus.
Från planeringsmötet den 26 januari i Alanäsets Folkets Hus.
Här vilar ett pansarvärnsgarage i djup vintersömn.
Här vilar ett pansarvärnsgarage i djup vintersömn.
Och ser man ett skyddsrum titta fram.
Och ser man ett skyddsrum titta fram.
Vinden gick hårt åt delar av skansenområdet under vintern 2011-2012.
Vinden gick hårt åt delar av skansenområdet under vintern 2011-2012.
Under våren 2012 genomförde Jämtlands Bergarbeten AB (JBAB) skyddsåtgärder vid Skansen, s.k. skrotning. Detta viktiga arbete, som dock inte innebär en garanti för riskfri vistelse, utfördes på kostnadsfri bas. På bilden JBAB:s VD Mikael R. Sundqvist. Alanäsets Byförening är mycket tacksam för det stora stöd detta innebär.
Under våren 2012 genomförde Jämtlands Bergarbeten AB (JBAB) skyddsåtgärder vid Skansen, s.k. skrotning. Detta viktiga arbete, som dock inte innebär en garanti för riskfri vistelse, utfördes på kostnadsfri bas. På bilden JBAB:s VD Mikael R. Sundqvist. Alanäsets Byförening är mycket tacksam för det stora stöd detta innebär.
Från en av flera arbetsdagar under våren 2012. Fr.v. Peder Liinasaari, Leif Liinasaari och Roger Eriksson. Även andra medverkade.
Från en av flera arbetsdagar under våren 2012. Fr.v. Peder Liinasaari, Leif Liinasaari och Roger Eriksson. Även andra medverkade.
Mer om vindens härjningar i Skansenområdet.
Mer om vindens härjningar i Skansenområdet.
Öppnande den 19 och 22 oktober 2012 av det stora skyddsrummet som är sammanbyggt med garage för en kanon.
Öppnande den 19 och 22 oktober 2012 av det stora skyddsrummet som är sammanbyggt med garage för en kanon.
Öppnandet av Sk 12 var en besvärlig uppgift. När försvaret ca 1995 lämnade platsen för gott murades öppningen igen med kraftig armerad betong.
Öppnandet av Sk 12 var en besvärlig uppgift. När försvaret ca 1995 lämnade platsen för gott murades öppningen igen med kraftig armerad betong.
Fr v. Jan-Erik Hemmingsson och Anders Maxlahti anställda vid JBAB (Jämtlands Bergarbeten AB). JBAB utförde mycket generöst detta arbete helt kostnadsfritt för Alanäsets Byförening.
Fr v. Jan-Erik Hemmingsson och Anders Maxlahti anställda vid JBAB (Jämtlands Bergarbeten AB). JBAB utförde mycket generöst detta arbete helt kostnadsfritt för Alanäsets Byförening.
Arbetsdag den 23/10 2012. Fr.v Leif Liinasaari, Dan Knutsson, Jimmi Brauer och Mona Asservall Boström.
Arbetsdag den 23/10 2012. Fr.v Leif Liinasaari, Dan Knutsson, Jimmi Brauer och Mona Asservall Boström.

Arbetet med att tydliggöra Skansen Alanäs är en process över tiden. Målet är att kunna visa hur den var uppbyggd och hur den var tänkt att fungera i ett skarpt läge.
De första 6 bilderna i galleriet visar hur olika inslag i Skansen såg ut under hösten 2010 när de precis hade lokaliserats i terrängen efter forskning i Krigsarkivet och med hjälp av ortsbefolkningen. 

Därefter följer 8 bilder från sommaren 2011 när viss röjning har skett liksom en avverkning i del av området. Under sommaren framgrävdes också ett skyddsrum för 6 man (Sk6). Militären hade plomberat detta med jord och sten ca 1995 när det inte längre ansågs komma att behövas efter det kalla krigets slut. Det var förvånande att trädetaljer var mycket fräscha efter så lång tid.

Den 2 september kunde framgrävningen av det nämnda skyddsrummet fullföljas. Det intilliggande pansarvärnsgaraget togs också fram. Illustreras i ytterligare 5 bilder. Dessa utgrävningar sponsrades av SVEVIA, för vilket projektledningen är mycket tacksam. Under oktober 2011 tillverkades och installerades plåtdörrar till dessa enheter till skydd mot väder och vind. Detta arbete sponsrades i sin helhet av Vattudalen Bygg AB. 

Jörgen Rydenståhl 29.10.2014 21:46

Intressant och roligt med eldskälar.

Anna 17.08.2012 11:10

Turistbyrån i Strömsund har information om skansen både på hemsidan och på turistbyrån

Birgit och PM Alvebo. 13.07.2012 14:43

Fantastiskt intressant.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D