Succén fortsätter

2014 blev ännu ett bra år vid Skansen med många besökare!

Även under 2014 hade vi glädjen att ta emot tusentalet besökare vid Skansen Alanäs.

Guider fanns på plats vid Skansen varje dag kl 10-18 under hela juli och augusti. Dessa visade runt genom den anlagda kulturstigen och berättade om Alanäset under beredskapsåren.

En beredskapsdag på temat "Smör och kanoner" anordnades den 19 juli kl 10-17. I likhet med 2013 sökte vi, tidsenligt klädda, efterlikna aktiviteter i byn under  1942. Det bjöds alltså på kanonsaluter, fotoutställning, serveringar och olika trevliga aktiviteter. Arrangörer var Alanäsets Byförening, Flåsjöjäntan och Jämtlands Fältartilleri (JFA). Evenemanget var välbesökt och mycket uppskattat. 

Den 19 augusti anordnades en guidad "Bunkertur" till beredskapsårens befästningar i Strömsunds kommun efter vägen Strömsund - Gäddede, "Vildmarksvägen". Vi samlades kl 09:30 vid Skansen Alanäs, därefter gick färden till Lidsjöberg/Storån, Bågede/Sjulsåsen, Fågelberget och Gäddede. 

Under september 2014 grävde vi, med generös hjälp av företaget Rogers Gräv från Strömsund, fram en bunker i vardera Storån och Sjulsåsen. Dessa blir stora attraktioner under kommande "bunkerturer". 

Se mer om allt detta under fliken "år för år".

Banderoll vid södra infarten.

Höststormarna 2013 spärrade av kulturstigen

Under maj öppnades den igen efter några dagars hårt arbete. Det var besvärligt och tungt för en amatör att såga sig fram genom brötarna av nedfallna träd. Men det gick! Tyvärr ser det synnerligen ovårdat ut i en central del av Skansen.

Skansen röjdes under september 2014

I början av hösten 2014 anlitade skogsägaren SCA ett företag för att ta hand om de många vindfällen som blivit ett resultat av höststormar under senare år. Dessa vindfällen hade gjort ett stökigt intryck under sommaren, skansen såg närmast ut som ett militärt slagfält. Efter ett styvt arbete med att städa upp och forsla bort ser nu skansens centrala riktigt fina ut. Mycket gran har kommit bort och kvar står lundar av björk och sälg. Till sommaren blir det nog riktigt vackert när blommor och örter i markvegetationen får ljus och luft (om inte nya höststormar ställer till det).

Planeringsmöte den 22 januari 2014

En drivande grupp träffades för att diskutera nödvändiga arbeten för att ställa Skansen i ordning inför sommaren. Det blir en hel del att ombesörja och vi beslöt träffas till att börja med den 24 och 25 maj för att göra en insats. Vidare diskuterades förutsättningarna för att ordna en Beredskapsdag även denna sommar. Förhoppningsvis skall det gå att finna en tidpunkt som passar de inblandade organisationerna. Vi är också klart inriktade på att hålla guidening varje dag under juli och augusti.

Robert 24.05.2014 18:57

Kommer till sensommaren

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D