En skrift om Alanäset under beredskapsåren

En bra julklapp!

I boken beskrivs hur arbetet med att väcka upp skansen började 2011 med grävande och letande på platsen och på Krigsarkivet i Stockholm. Boken sätter in händelserna i Alanäset under beredskapsåren i ett bredare perspektiv som berör hela Strömsunds kommun. Skansarnas beväpning beskrivs. Framställningen bygger delvis på intervjuer med ett stort antal personer.  Avslutningsvis, i ett särskilt kapitel, berättas om en reflekterande bondes resa genom Alanäset år 1952.

Boken kan beställas av författaren Göran Normann, som också är projektledare för Skansen Alanäs. Priset är 120 kronor plus frakt och beställningen kan göras via epost goran.normann@norecon.se Boken, som innehåller 75 sidor, skickas mot faktura.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D