Föreningen Vildmarksvägens Skansar

Kulturdag 15 juli, 2023


Bunkertur 16 juli, 2023

Militära befästningar från beredskapsåren 1940-1945

Riksantikvarieämbetet, värdefullt genombrott

På Riksantikvarieämbetets byggnad i Stockholm syns kung Karl XIV Johans krönta monogram, se foto .

Det är med stolthet och glädje vi kan meddela att Kungliga Riksantikvarieämbetet, RAA, har beslutat stödja vårt arbete med att bevara och utveckla de militära skansarna efter Vildmarksvägen. Stödet blir synnerligen värdefullt såväl ekonomiskt som moraliskt. RAA:s ställningstagande klargör att skansarna betraktas som intressanta nutidshistoriska objekt och är viktiga att bevara.

Riksantikvarieämbetet är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv och är därmed en av de centrala myndigheterna i svensk kulturpolitik.

Stödet är betydelsefullt för oss, dels därför att det ger resurser till fortsatt utveckling av de besöksmål vi förvaltar men dels också innebär ett kraftfullt moraliskt stöd som bör underlätta framtida marknadsföring och leda till fler besökare.

Häng med på Bunkertur

Öppnad kulsprutebunker i Sjulsåsen.

En häftig bunkertur genomfördes söndagen den 16 juli 2023 med början vid Skansen Alanäs kl 09:30. Den fortsatte sedan mot skansarna vid Storån, Sjulsåsen och Fågelberget.  Vi såg på och gick in i skyddsrum, kulsprutebunkrar, kanongarage, stridsvagnshinder m.m. 

Vi var utrustade med matsäck och grova skor. Avgift 150 kr.

Turistattraktioner, nutidshistoria

Den 9 april 1940 ockuperades Norge av Nazityskland. Detta ledde till en kraftig upprustning från svensk sida som innebar att ett antal befästningar byggdes upp efter hand. En sådan befästning eller skans kan nu beses vid byn Alanäset. Den ligger naturskönt och en kulturstig går genom området. Skansen Alanäs ligger 4 mil nordväst om Strömsund. Platsen är väl skyltad.

Under våren 2020 har de tre övriga skansarna efter Vildmarksvägen mellan Strömsund och Gäddede skyltats upp och försetts med informationstavlor. På tavlorna lämnas förslag till kortare promenader genom skansarna. Dessa ligger vid Storån, Sjulsåsen och Fågelberget.  

Under våren 2021 utfördes omfattande utgrävningar vid Skansen Sjulsåsen.

Inför sommaren 2022 undersöks möjligheterna att skapa finansiering för ytterligare utgrävningar även vid Storån och Fågelberget.

Utvecklingsarbetet fortsätter


Ge oss ditt stöd via

swish 123 483 7365, Skansen Alanäs

Kg-hatt vid Sjulsåsen

En s.k kg-hatt med plats för flera skyttar med kulsprutegevär.

Innehåller namnteckningar av
värnpliktiga.

Värnpliktigas namnteckningar

Vpl 967 Karlsson, Sundsvall
26/3 1941
Vpl 696 Mårtensson, Strömsund
2/5 1941
Tore Sundström, Skönsmon
18/4 1941

Namnteckningar

John Näsström Havsnäs
9/6 1943

Ernst Åberg, Skönsmon
26/3 1941

Namnteckning i kg-hatten

Karl Larsson, Ringsjöhöjden
2/5 1941

Kg-hatten i Sjulsåsen

Skjutöppningar runt om

Kg-hatten insidan

Stege upp till skjutpositioner

Oskar 28.06.2020 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstiden, som annars riskerar att falla i glömska. Ni gör ett kanonjobb där uppe👍.

Oskar

Göran Normann 28.02.2019 11:08

What is the reason for your interest in this fort?

Andrew 01.03.2019 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D

Andrew 28.02.2019 10:22

Thanks. As a suggestion, perhaps a google maps link on the web site?

Göran Normann 28.02.2019 11:05

Good idea, thanks

Andrew 13.02.2019 09:22

So, where is this fort? At least, I can't find anything on your site to say where it is or how to get there other than it's near Alanäs, which isn't helpful.

Göran Normann 28.02.2019 09:29

Hi Andrew, You will find the fort 40 kilometers northwest of Strömsund in the north of wunderful Jämtland. Near the village Alanäset.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D