Skyddsrum och värn

Ett kraftfullt arrangemang

En kraftig vägspärr i betong kunde spärra av vägen i en trång passage mellan berg och sjö. Runt denna etablerades en serie bunkrar, pansarvärnsgarage och värn. På detta sätt var man beredd att möta fienden med pansarvärnskanoner, kulsprutor och granatkastare.

Centralt i Skansen var ett stort bergrum insprängt i berget. Här fanns sovplatser för 50 man. I bergrummet satt också Skansens ledning som via telefonledningar hade kontakt med de olika enheterna och med omvärlden via rikstelefonen. Militära telefonledningar var också dragna över Flåsjön till Tåsjö och Hoting. Det fanns tidvis planer på att använda bergrummet som sjukhus.

Runt bergrummet fanns 6 skyddsrum i betong vardera med sovplats för 6 man. I anslutning till ett av dessa fanns även ett pansarvärnsgarage i betong. Vidare fanns ett pansarvärnsgarage som var sammanbyggt med ett större skyddsrum för 12 man. Intill dessa enheter fanns även ett värn gjutet i betong. Runt samtliga skyddsrum var olika typer av värn arrangerade. Spår av flera sådana stridsställningar syns ännu i terrängen.

Totalt fanns kring Skansen Alanäs inte mindre än 33 olika värn byggda i trä men förtärkta med jord och sten.

Den igenmurade porten till det pansarvärnsgarage som var sammanbyggt med ett skyddsrum för 12 man.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D