Storån, Sjulsåsen Fågelberget

Storån
Storån
Ingång till utgrävd, nedsänkt Sk6
Storån
Storån
Ingång till Sk 24 med kanongarage
Sjulsåsen
Sjulsåsen
Öppnad kulsprutebunker
Fågelberget
Fågelberget
En s.k. kg-hatt dvs en bunker för personal med kulsprutegevär.
Fågelberget
Fågelberget
Ingång till stort bergrum, en sk 48 dvs ett skyddsrum med 48 liggplatser.

Storån

Här leder vandringsförslaget först till den rivna vägspärren framme vid den gamla bron över Storån.

Sjulsåsen

Observationstornet på den icke utgrävda kulsprutebunkern.

Vandringsförslaget leder efter vägen fram till korsningen med kraftledningen. Man ser till höger i slänten tydligt ett par bunkrar i denna kraftfulla skans. Sedan svänger stigen av och leder fram till ytterligare en bunker och en outgrävd men tydlig kulsprutebunker. Stigen går sedan tillbaka till bilen förbi ett par bunkrar. Man går där på den gamla vägen upp till en bro över ån. 

Stigen fortsätter på andra sidan av väg 342, leder förbi en bunker följd av en löpgrav fram till två skyttevärn som var bemannade med vardera två soldater. Stigen leder vidare och fram till den utgrävda kulsprutebunkern som man gå in i.

Fågelberget

Kulsprutebunker i Fågelberget för tillfället draperad i vindfällen.

Skansen Fågelberget innehåller två kraftiga kulsprutebunkrar, tre bunkrar för skyttar med kulsprutegevär, kg-hattar, samt ett stort bergrum med garage för en kanon som hade sitt värn framför. Vägen nedanför hade apterats med sprängladdningar för att blockera framfart.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D