Beredskapsdag, bunkertur och fortsatt utgrävning

Beredskapsdag

Årets Beredskapsdag i Alanäset arrangerades den 19 juli kl 10-17. Arrangemanget var  som tidigare ett samarbete mellan Alanäsets Byförening, Flåsjöjäntorna och Jämtlands Fältartilleri (JFA). Under dagen erbjöds guidade turer genom Skansen, tunnbrödsbakning, lotterier, utställning av foton från skogsarbete och flottning, handgranatkastning, utställning av militära föremål med mera. Naturligtvis fanns mat och fika att köpa. Evenemanget var mycket välbesökt. Särskilt uppskattade var de saluter som sköts av JFA sin medförda kanon.

Se följande korta bildserie från årets evenemang.

Bunkertur 19 augusti

Den 19 augusti genomfördes en Bunkertur till samtliga skansar mellan Strömsund och Gäddede från Beredskapstiden. Det var en "pilottur" med ett begränsat antal deltagare för att testa intresset för en sådan utvidgad guidening. Turen blev mycket lyckad och kommer troligen att upprepas i större skala ett kommande år.  Kg-hatten på fotot till höger, ett värn för flera kulsprutegevär, finns i Fågelberget.

Genomgång av dagens upplägg
Genomgång av dagens upplägg
Vägspärr vid Storån.
Vägspärr vid Storån.
Spärren är placerad vid östra brofästet vid den gamla vägens bro över Storån.
En bunker vid Storån
En bunker vid Storån
Det finns ett 10-tal liknande bunkrar på platsen.
Bunkeringång, Sjulsåsen
Bunkeringång, Sjulsåsen
Stödjepunkten vid Sjulsåsen var mycket starkt befäst.
Kanongarage med stort skyddsrum (Sk 24) i Gäddede
Kanongarage med stort skyddsrum (Sk 24) i Gäddede
Mannen på bilden är Sture Lydén från Gäddede som hjälpte oss att hitta det stora kanonvärnet.

Utgrävningar vid Storån och Sjulsåsen

Under bunkerturen fick tanken att gräva ut en bunker vid Skansen Storån respektive Skansen Sjulsåsen ny energi. Syftet var naturligtvis att öka intresset för dessa enheter i befästningskedjan mellan Strömsund och Gäddede under beredskapsåren 1940-1945. På bägge platserna finns ett flertal bunkrar som nu tagits fram för att konkretisera platsernas betydelse.

Utgrävningarna ägde rum under september 2014 och utfördes som sponsrade åtgärder av strömsundsföretaget Rogers Gräv. Ett mycket generöst stöd till projektet Skansen Alanäs!  

Skyddsrum Sk6 vid Storån
Skyddsrum Sk6 vid Storån
Storån
Storån

Skyddsrum Sk6 vid Storån


Skyddsrum Sk6 vid Storån

Storån. Så var det klart att gå in!
Storån. Så var det klart att gå in!
Se mer i fotogalleriet.
Kulsprutevärn i Skansen Sjulsåsen före utgrävning
Kulsprutevärn i Skansen Sjulsåsen före utgrävning
Här börjar grävningen
Här börjar grävningen
Ingången på baksidan
Ingången på baksidan
Nästan inne, men låst. Öppnas 2015.
Nästan inne, men låst. Öppnas 2015.
Här ses öppningarna (embrassyrerna) för kulspruta (-or)
Här ses öppningarna (embrassyrerna) för kulspruta (-or)

Thomas 15.11.2014 09:37

Jaha nu blir det ännu mer intressant att följa med "bunkerturen" 2015 när det
har öppnats upp flera skyddsrum.

Göran 15.11.2014 16:48

Javisst, dessutom är Skansen Sjulsåsen bättre kartlagd.

Bengt Nilsson Frösön 13.08.2014 19:33

Skulle det inte bli en dag den 19 augusti med guidad resa ända till Gäddede med de olika skansarna utefter vägen? Vem vänder man sig till?

Göran Normann 18.08.2014 12:16

Javisst, Resan bli av i morgon 19/8. Hoppas du kan komma med! Ring mig 070-773 6761.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D