Standardsida

Flera gruppbesök under säsongen

Bunkertur 18 juli

Pandemin hindrade inte att många sökte sig ut i naturen och tog del av minnesmärken från åren av militär beredskap.

16 juni
16 juni
Besök av 10 veteranbilar på resa genom Sverige. De hade förberett ett besök vid Skansen Alanäs.
Ett sällskap från XXX under ledning av Karl Anders Johansson
20 september
20 september
Elever på energi-linjen mm, Hjalmar Strömmer skolan i Strömsund

Utgrävningar i Skansen Sjulsåsen

En kg-hatt, alltså ett värn för flera skyttar med kulsprutegevär.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna ...

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstid...

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D