Säsongen 2020

Skansen Storån
En tur genom skansen passerar lämningar efter en vägspärr, ett öppnat skyddsrum för 6 man, sk6, flera oöppnade skyddsrum samt ett stort öppet, hopbyggt med kanong
Skansen Sjulsåsen
Väster om skansen ser man det stridsvagnshinder som byggts upp av kraftiga stenblock. Kartan markerar även den befästa ö som ingår i skansen med två ksp-bunkrar.
Skansen består av två kulsprutebunkrar, flera kg-hattar samt ett stort bergrum.

Bunkertur den 19 juli, årets begivenhet

Skans 65 vid Alanäset. Militär karta från 1947. Kartan ger bilden av ett kraftfullt fort!

Vi samlas kl 09:30 vid väl skyltade Skansen Alanäs, 4 mil nordväst om Strömsund efter väg 342. Efter en rundvandring i denna skans förtsätter vi till skansarna vid Storån, Sjulsåsen och Fågelberget.

 

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna Erika Magnusson kommer från Alanäs

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstiden, som annars riskerar att falla i glömska. Ni gör ett kanonjobb där uppe👍.

Oskar

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D