Hotet var reellt

Flera stödjepunkter

I april 1940 hade tyskarna ockuperat Norge. Oron i Sverige var stark för ett tyskt anfall även mot vårt land. En anfallsmöjlighet var vid Gäddede och efter vägen ner mot Strömsund. Därför byggdes det upp en kedja av stödjepunkter för att stoppa eller bromsa ett anfall. Skansar byggdes sålunda upp vid Gäddede, Fågelberget, Sjulsåsen, Storån vid Lidsjöberg och vid Alanäset.

Mer om detta kan läsas i boken Alanäs i orostider av Göran Normann. Boken kan beställas av författaren per email goran.normann@norecon.se eller köpas i bokhandel. Kartmaterialet är hämtat i Krigsarkivet.

Senaste kommentarer

01.08 | 09:33

Välkommen då!

31.07 | 15:39

nästa gång vi åker upp vill jag nog gå en rundvandring / min mormor Anna Erika Magnusson kommer från Alanäs

28.06 | 21:00

Bra att det finns eldsjälar som lyfter fram kulturarvet från beredskapstiden, som annars riskerar att falla i glömska. Ni gör ett kanonjobb där uppe👍.

Oskar

01.03 | 08:12

I think the Swedish expression is "möp" :D